• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ก่อนที่จะมาเป็นโรงพยาบาลตา

     ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้มีแผนกจักษุขึ้น โดยมีผู้ป่วยเฉลี่ย 30 รายต่อวัน จนวันหนึ่งทางแผนกจักษุได้เริ่มต้นโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ ในถิ่นทุรกันดาร โดยได้ออกหน่วยผ่าตัดด้วยความทุ่มเทต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับจากผู้ป่วย

     ปี 2553 ทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้ร่วมกันสร้างศูนย์จักษุและต้อกระจกขึ้น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทางศูนย์จักษุและต้อกระจก ยังได้พัฒนาแพทย์และบุคลากรปัจจุบันได้มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา จนพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางตาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังเป็นหน่วยผ่าตัดเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการมากถึง 400 รายต่อวัน

     ด้วยปริมาณผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการจำนวนมาก รวมถึงความซับซ้อนของโรคต้องใช้เวลานาน ทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วและภาคประชาชน จึงได้มีดำริในการจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะรวมถึงมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสได้เห็นแสงสว่างอีกครั้ง
ช่องทางการบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

  1. การโอนเงินบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

          ชื่อ บัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว”

       ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 745-0-33316-3


  2. การโอนเงินบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (กรณีต้องการใบเสร็จ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี)

          ชื่อ บัญชี “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” ประเภทออมทรัพย์

       ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745-0-33317-1

       ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสามบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 371-0-33532-8

       ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านแพ้วหลักสาม เลขที่บัญชี 006-1-84487-2

       ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทสโก้โลตัสบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 962-227426-7

        ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 70-0798239-0

ข่าวน่าสนใจคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ร่วมทำบุญบริจาคสร้าง
รพ.จักษุบ้านแพ้ว เพื่อรักษาคนตาบอด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560"รพ.บ้านแพ้ว" ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนที่ใน "เมียนมา"
วันที่ 11 มกราคม 2560บริจาค สมทบทุน
เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
วันที่ 7 ธันวาคม 2558