ขอขอบพระคุณประชาชนทั่วประเทศที่ร่วมกันสร้าง “โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว”

     โรงพยาบาลตาแห่งแรกที่ประชาชนร่วมกันสร้าง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ ในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562 และเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาตั้งแต่เริ่มระดมทุน เมื่อปี พ.ศ.2558

     โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เปิดให้บริการเฟส 1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ได้แก่ ชั้น 1,2,3 และชั้น 6 ซึ่งประกอบด้วยแผนกผู้ป่วยนอกจักษุและคลินิกพิเศษจักษุ ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อาทิ สาขาเฉพาะทางด้านกระจกตา จอประสาทตา และต้อหิน ด้านจักษุเสริมสร้างและตบแต่ง ด้านประสาทจักษุ ด้านม่านตาอักเสบ ด้านกล้ามเนื้อตาและตาเขเด็ก รวมถึงห้องอุปกรณ์พิเศษ ห้องเลเซอร์ และห้องหัตถการต่างๆ ส่วนชั้นอื่นๆ จะเปิดให้บริการในเฟส 2 ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 250 ล้าน

     จากการระดมทุนตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา งบประมาณในการก่อสร้างที่เหลือจากเฟสแรกจำนวน 158 ล้านบาท นั่นหมายถึง โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วยังขาดงบประมาณอีก 92 ล้านบาทเพื่อนำใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาลเฟสที่ 2 ในส่วนที่เป็นหัวใจหลักของโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วนั่นคือ “ศูนย์ผ่าตัดตา" ในปัจจุบันพบว่าทางโรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดตามีเพียง 2 ห้อง มีจักษุแพทย์ 14 ท่าน ในขณะที่ยอดคนไข้ที่รอการผ่าตัดมีกว่า 5,000 รายต่อปี ต่อจักษุแพทย์ 14 ท่าน จักษุแพทย์ 1 ท่าน มีชั่วโมงการใช้ห้องผ่าตัดเพียงคนละ 2.5 ชั่วโมง จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังมีคนไข้โรคตาอีกมากที่มีระยะเวลาในการรอคอยการผ่าตัดสูง ดังนั้น หากมีศูนย์ผ่าตัดตาที่มีจำนวนมากพอ และมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบถ้วน และทันสมัย จะทำให้โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วแห่งนี้สามารถช่วยเหลือคนไข้ที่ต้องอยู่ในโลกมืดได้อีกเป็นจำนวนมาก (ข้อมูลคาดการณ์ ศูนย์ผ่าตัดตา ที่มีห้องผ่าตัดมาตรฐานสูงจำนวน 9 ห้องจะสามารถผ่าตัดตาได้มากถึง 16,773.12 รายต่อปี ต่อจักษุแพทย์ 14 ท่าน)

     “คนไข้โรคตาหนึ่งคนที่มองไม่เห็น ไม่ได้แปลว่าเขาลำบากแค่คนเดียว แต่คนที่บ้านเขาก็ลำบากด้วย เพราะฉะนั้น ถ้าคุณหมอช่วยคนไข้ได้หนึ่งคน เท่ากับคุณหมอช่วยคนได้อีกหลายคน” (Ref.คุณต่อศักดิ์ ชื่นประภา)

ช่องทางการร่วมบริจาคสบทบทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดตา โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

     1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือแอฟพลิเคชั่น

ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
745-0-33317-1
ธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
371-0-33532-8
ธนาคารกสิกร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
006-1-84487-2
ธนาคารไทยพาณิชย์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
962-2-27426-7
ธนาคาร CIMB โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
700-7-98239-0
ธนาคารออมสิน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
020288437971
ธนาคารทหารไทย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 376-7-11150-7


     2. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน
หรือ Line ID : @beh.hosp


     สอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อขอรับใบเสร็จ ได้ที่
          ศูนย์รับบริจาค โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
          เลขที่ 198 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
          โทรศัพท์ : 034-419595, 034-419573 มือถือ : 082-4762773
          E-mail : donation.bgh@gmail.com Line ID : d_bgh

© 2018 Banphaeo General Hospital [BGH] | 198 Moo 1 Banphaeo, Banphaeo, Samutsakhon 74120 Call Center : 034-419555-6